To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 >  Powered by 

Volkstellingen 1795-1971

Show printer-friendly view Print View   switch to en        
Welkom


Welkom op de website van de Nederlandse Volkstellingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze website verschaft toegang tot alle tabellen van de volkstellingen die tussen 1795 en 1971 werden gepubliceerd. Ook de meeste toelichtingen, inleidingen en bijlagen (zie de documentatie) zijn digitaal beschikbaar. In totaal zijn ruim 42.000 pagina's, oorspronkelijk gepubliceerd in meer dan 200 banden, toegankelijk gemaakt. Aan de digitalisering van de volkstellingen wordt sinds 1997 gewerkt in een aantal projecten.
 
Uitbreidingen na 2007


De website van de Volkstellingen zal dit jaar vernieuwd worden. Dan zullen ook de uitbreidingen van het project daarop hun plaats vinden.

De uitbreidingen betreffen: Beroepentellingen (1930, 1947) op gemeenteniveau, Woningtellingen (1947, 1956) en Volkstellingen op buurtniveau (1947, 1960), en Bedrijfstellingen (1930-1978).

Die zijn nu op de website van DANS te vinden.

Daarnaast heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek steeds meer van zijn eigen historische publicaties beschikbaar op de website Historisch CBS.


 
Publicatie Twee eeuwen geteld


Als afsluiting van het Volkstellingen project werd in 2007 een studie van verschillende onderzoekers, die gebruik maakten van de data uit de Volkstellingen, gepubliceerd. Het boek Twee eeuwen geteld. Onderzoek met de digitale volks-, beroeps-, en woningtellingen 1795-2001 kan besteld worden via DANS website.
 
<Image:vt_bundel>
Data downloaden


De data van de volkstellingen 1795-1971 zijn tevens beschikbaar via het online archiveringssysteem EASY van DANS.
 
<Image:new_0>
De Nationale Vergadering van 1796, waarvoor de eerste volkstelling werd gehouden
Andere volkstellingen

De bevolking in 1809 per gemeente
De bevolking in 1815 per gemeente
Historische Databank Nederlandse Gemeenten
Data
Archief
Project
Onderzoek
Contact
Last modified: 07-02-2022 16:03