To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 >  Powered by 

Medewerkers

Show printer-friendly view Print View   switch to en        
Dit project is tot stand gekomen dankzij de medewerking van velen, in velerlei vorm. Voor die hulp en voor het enthousiasme waarmee, zowel binnen als buiten CBS en NIWI, aan het project is meegewerkt, willen wij hen hartelijk bedanken. We noemen in het bijzonder:

Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI):


 • dr. Peter Doorn (projectleider)
 • drs. Luuk Schreven (projectcoördinatie & volkstelling 1971)
 • dhr. Kashif Amin (controle & correctie data entry)
 • dhr. Wouter den Bakker (controle & correctie data entry)
 • dhr. Henk van den Berg (applicatieonwikkeling)
 • drs. Michelle van den Berk (volkstelling 1960)
 • drs. Florie Barnhoorn (correctie & nabewerking data entry)
 • drs. Ruud Bronmans (applicatieontwikkeling)
 • drs. Berry Feith (projectmanager data entry)
 • mevr. Dorine Gilliot (data entry)
 • drs. Jasper van Gruijthuijsen (data entry)
 • mevr. Yamit Gutman (coördinatie & nabewerking data entry)
 • drs. Mario Harms (controle & correctie data entry)
 • ing. Erik Huisman (applicatieontwikkeling)
 • drs. Henk Laloli (projectmanager applicatieontwikkeling)
 • dhr. Ricardo Meijer (data entry)
 • dhr. Matthias Obert (controle & correctie data entry)
 • drs. Simone Pathuis (data entry)
 • drs. Anouk de Rijk (harmonisatie)
 • drs. Margriet de Rooij (coördinatie controle & correctie data entry)
 • drs. Tom Scheers (data entry)
 • drs. Ronald Schurink (data entry)
 • drs. Roselle Servage (webredactie)
 • drs. Dagmar Stiebral (conversie website volkstelling 1899)
 • mevr. Liza Swaving (controle & correctie data entry)
 • dhr. Rommert Tjeerdsma (controle & correctie data entry)
 • mevr. Anneke Veltman (controle & correctie data entry)

 
Data Archiving & Networked Services (DANS)


 • dr. Peter Doorn (projectleider)
 • drs. Marjan Balkestein (webredactie & archivering)
 • dr. René van Horik (redactie bundel)
 • drs. Dagmar Stiebral (webredactie & archivering)

 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS):


 • dr. Jacques van Maarseveen (projectleider)
 • drs. Carel Harmsen (inhoudelijke begeleiding)
 • drs. Jan Jonker (begeleiding documentatie & ontsluiting data)
 • dr. Tom Vreugdenhil (controle data & ontsluiting data via StatLine)

 
Radboud Universiteit Nijmegen


 • Prof. dr. Theo Engelen (projectleider)
 • drs. Henny Gooren (controle & correctie data entry)
 • drs. Hans Heger (controle & correctie data entry)

 
Bibliotheken:


De volgende bibliotheken stelden exemplaren van hun volkstellingsboeken ter beschikking voor digitalisering:
 • Universiteit Leiden
 • Radboud Universiteit Nijmegen

 
Data Entry:


 • Centre for Data Digitisation and Analysis (CDDA), Belfast
 • ing. Bernhard Jobsen (analyse & werkvoorbereiding data entry)
 • Paper2Digital, Ter Aar
 • ServiceProfs, Alphen aan de Rijn

 
Content conversie


 • Top Image Systems, Rijswijk
 • Van Buuren Document Management Solutions, Lelystad
 • Xerox, Breukelen

 


Last modified: 27-06-2007 10:14