To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 >  Powered by 

Achtergrond

Show printer-friendly view Print View   switch to en        

Tussen 1997 en 2005 werkten het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI-KNAW), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en de Stichting Historische Databank Nederlandse Gemeenten (HDNG) in een drietal projecten met een gemeenschappelijke doel, de digitalisering en ontsluiting van de gegevens uit de Nederlandse Volkstellingen.

In 2006 nam Data Archiving and Networked Services (DANS) de participatie in het volkstellingenproject en het beheer van de volkstellingenwebsite van het NIWI-KNAW over. In 2015 heeft het CBS zelf de website in beheer genomen. DANS blijft de bestanden van de tellingen archiveren.
 

Historische tellingen sinds 2007

Het CBS en en DANS vervolgden het project in 2007 met het scannen van Beroepstellingen, Woningentellingen en Volkstellingen, en nieuw: Bedrijfstellingen, zoals die in ongepubliceerde vorm in de Bibliotheek en het Archief van het CBS aanwezig zijn. Dit project is nu bijna afgerond en de scans en metadata zijn bij DANS te downloaden. De nieuwe website van de Volkstellingen zal deze gegevens in de bestaande website integreren.


Last modified: 02-07-2007 15:21