To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 >  Powered by 

Onderzoeksdoel

Show printer-friendly view Print View   switch to en        
Met de database zal onderzoek gedaan worden in samenwerking met landelijke sociaal-wetenschappelijke en historische onderzoeksscholen, universiteiten en andere instituten. Bestudering van deze gegevens zal nieuwe inzichten opleveren over de Nederlandse bevolking in een periode van snelle industrialisering en verstedelijking, gedurende de tweede helft van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw.

Voor het volledige onderzoeksprogramma van het Life Courses in Context project, zie onderstaand document.


Onderzoeksprogramma Life Courses in Context project [pdf] (55 KB)
Last modified: 06-07-2006 16:40