To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Achtergrond >  Powered by 

Gegevensbestanden van de Volkstellingen 1795-1971

Show printer-friendly view Print View          
Voorbereiding van de digitale publicatie van de tellingen van 1795, 1829, 1839, 1849, 1859, 1930, 1960 en 1971
 
Projectomschrijving


Het NIWI-KNAW voert in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Stichting HDNG (Historische Databank Nederlandse Gemeenten, waarin participeren de KUN, UvA en het NIDI) een digitaliseringsproject uit 'Gegevensbestanden van de Volkstellingen 1795-1971'. Het project bouwt voort op twee eerdere samenwerkingsprojecten tussen deze partijen en hangt tevens samen met een bij NWO ingediende aanvraag in het kader van de investeringen in grote apparatuur 'Life Courses in Context' in samenwerking met het IISG (Historische Steekproef Nederlandse bevolking).

De KNAW-subsidie zal worden gebruikt ter voorbereiding van de digitale publicatie van een selectie van de Volkstellingen 1795-1971. Het project bestaat uit de volgende drie werkpakketten:

 • Werkpakket 1: Ontsluiting, elektronische publicatie en digitale archivering van de ingevoerde tellingen van 1795, 1829, 1839, 1849, 1859 en 1930.
 • Werkpakket 2: Voorbereiding van een digitale publicatie van de Volkstelling 1960.
 • Werkpakket 3: Toegankelijk maken en digitale archivering van de Volkstelling 1971. De omvang van het project beslaat 28 arbeidsmaanden en de doorlooptijd is anderhalf jaar (18 maanden).

 
Projectresultaten


Nadat de drie werkpakketten zijn gerealiseerd, ontstaat enerzijds een reeks van gedigitaliseerde tellingen, die alle toegankelijk zullen zijn in StatLine: 1795, 1849, 1859, 1899, 1930, (en in een latere fase) 1960 en 1971. Hiermee wordt een uiterst waardevol instrument voor het historisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoek in Nederland gecreëerd.

Anderzijds ontstaat een zo compleet mogelijk geïntegreerd bestand van historische gegevens op gemeentelijk niveau van 1795 tot ca. 1995. Behalve de genoemde volkstellingen worden diverse reeds bestaande databestanden hierin geïntegreerd, zoals de Historisch Ecologische Databank van de UVA en de Hofstee-bestanden van het NIDI. Een historisch coördinatenbestand om de gegevens op gemeenteniveau cartografisch weer te geven is beschikbaar (NLKAART).

 
Participanten in het project


Centraal Bureau voor de Statistiek
Historische Databank Nederlandse Gemeenten

 
Subsidiegevers/opdrachtgevers van het project


Digitaliseringsfonds KNAW
 
Duur van het project


januari 2002 - midden 2004
 
Medewerkers


NIWI Project team:
 • Peter Doorn (projectleider)
 • Henk Laloli (projectmanager applicatieontwikkeling)
 • Erik Huisman (applicatieontwikkeling)
 • Berry Feith (projectmanager digitalisering)
 • Michelle van den Berk (reconstructie Volkstelling 1960)
 • Luuk Schreven (reconstructie Volkstelling 1971)
 • Yamit Gutman (coördinator data entry)
 • Simone Pathuis (data entry)
 • Dorine Gilliot (data entry)
 • Ronald Schurink (data entry)
 • Ricardo Meijer (data entry)
 • Jasper van Gruijthuijsen (data entry)
 • Tom scheers (data entry)

 
Contactpersoon


Peter Doorn (peter.doorn at dans.knaw.nl)
 
Projectvoorstel [pdf] (118 KB)
Projectplan [pdf] (69 KB)

Rapportage
Eindverslag digitalisering [pdf] (60 KB)
Controle en correctie 1795-1930 [pdf] (98 KB)
Rapportage Volkstelling 1960 [pdf] (528 KB)
Documentatierapport Volkstelling 1971 [pdf] (892 KB)
Verwante projecten


Last modified: 02-07-2007 12:02