To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Achtergrond >  Powered by 

Digitalisering Nederlandse Volkstellingen 1795-1971

Show printer-friendly view Print View          
Projectomschrijving


Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI) werken sinds 1997 samen aan het project 'Digitalisering Nederlandse Volkstellingen 1795-1971'. In 1795 werd de eerste landelijke volkstelling in ons land gehouden en in 1971 de laatste. De volkstellingen bevatten een schat aan historische, sociaal-economische, demografische en culturele gegevens.
In totaal zijn in de laatste twee eeuwen een kleine 200 banden met ruim 42.000 bladzijden aan tabellen (en toelichtingen daarop) gepubliceerd. In de bibliotheek en het archief van het CBS bevinden zich daarnaast nog enkele honderdduizenden bladen met ongepubliceerd materiaal over de volkstellingen van 1947, 1960 en 1971. Van de tellingen van 1960 en 1971 zijn digitale bestanden bewaard gebleven.

 
Projectresultaten


De Nederlandse Volkstellingen 1795-1971 zijn digitaal beschikbaar op cd-rom en voor een belangrijk deel op het Internet. De cd-rom uitgave omvat twee sets cd-rom's:
 • Set 1: Data en publicatie volkstelling 1899. Twee cd-rom's. ISBN 90.6861.176.3. Deze uitgave bevat de volledige tekst van de Inleiding op de Volkstelling van 1899, alle gepubliceerde tabellen als StatLine-databases en digitale afbeeldingen van alle ca. 10.000 pagina's van de oorspronkelijke gedrukte uitgave. Met het bijgeleverde Statline-programma kan de gebruiker tabellen samenstellen voor een zelf gekozen selectie van gegevens.
 • Set 2: Publicaties volkstellingen 1795-1971. Vijf cd-rom's, ISBN 90.6861.177.1. Deze uitgave bevat digitale afbeeldingen van de ca. 42.500 pagina's van alle gedrukte publicaties van de Volkstellingen tussen 1795 en 1971.
De cd-rom's zijn te koop bij de boekhandel of rechtstreeks te bestellen bij:
Uitgeverij Stichting beheer IISG (Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam, tel. (020) 668 58 66, fax (020) 665 64 11.

 
Set 1: Data en publicatie volkstelling 1899 Set 2: Publicaties volkstellingen 1795-1971
Set 1: Data en publicatie volkstelling 1899 Set 2: Publicaties volkstellingen 1795-1971

Het project heeft ook kennis opgeleverd met betrekking tot het toepassen van optische tekenherkenning van tabellen.

Participanten in het project


CBS:
 • Jacques van Maarseveen (projectleider)
 • Tom Vreugdenhil (materiaalselectie, controle data VT 1899 en ontsluiting data VT 1899 via StatLine)
 • Jan Jonker (inhoudelijke begeleiding data-entry, codering beroepen, structurering tabellen Inleiding VT 1899)
 • Jolanda Rikers (marktonderzoek)
 • Sjef Römkens, Ad Bemelen, Jan Daamen, mevr. Riny Lauvenberg, mevr. Guus Crol (organisatie en begeleiding data-entry)
 • Jo Florie (data-entry programmatuur)
 • Wilma Schusser, Elly Moonen en vele collega's van de sectoren HIH, HVV, SIV en GAB (data-entry)
NIWI:
 • Peter Doorn (projectleider)
 • Hans van Mourik (indexen, onderzoek VT 1960, ontsluiting images VT 1795-1971)
 • Mark Schravesande (Technische Universiteit Twente; onderzoek tabelherkenning)
 • Dagmar Stiebral (indexen, controle images, website Inleiding VT 1899)
 • Rubrecht Zaat (scanning, onderzoek conversie lichtdrukken)
 • Annuska Graver (marktonderzoek)
 • Roselyne van der Heul (codering beroepen, correctie en structurering Inleiding VT 1899)
 • Esmeralde Marsman (codering beroepen)
 • Marjana Rhebergen (correctie en structurering Inleiding VT 1899)
 • René van Horik (vooronderzoek, optische tekenherkenning)
 • Jurriën de Jong (Universiteit Leiden; codering beroepen)
 • Berry Feith (controle en correctie images, HTML-markup)
 • Niek van Baalen (zoeken website Inleiding VT 1899)
 • Bram Buitendijk (zoeken website Inleiding VT 1899)
Bibliotheken:
 • De volgende bibliotheken stelden exemplaren van hun volkstellingsboeken ter beschikking voor verfilming en digitalisering:
 • Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Universiteit Leiden
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Data Entry:
 • IVA Data Entry Services BV, Rijswijk/Heerlen
 • Franco Bonafini (data-entry programmatuur)
 • Toos Beckers (supervisie)
Micro-verfilming:
 • Microformat, Lisse
Subsidiegevers/opdrachtgevers van het project
 • Innovatie Wetenschappelijke Informatievoorziening, SURF
 • Gebiedsbestuur Maatschappij- en Gedragswetenschappen / Wetenschappelijk Statistisch Agentschap, NWO
 • Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten, KNAW
 • Centraal Bureau voor de Statistiek

 
Duur van het project


1997-1999 (boekproductie in 2001 afgerond)
 
Publicaties gebaseerd op het project


 • J.G.S.J. van Maarseveen en P.K. Doorn (red.), Nederland een eeuw geleden geteld: een terugblik op de samenleving rond 1900. ISBN 90.6861.211.5, Uitgeverij Stichting beheer IISG: Amsterdam 2001.

 
Nederland een eeuw geleden geteld
Nederland een eeuw geleden geteld

Contactpersoon


peter.doorn@dans.knaw.nl
 
Verwante projecten


Last modified: 07-09-2006 10:06