To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Documentatie >  Powered by 

1947

Show printer-friendly view Print View   switch to en        
Volkstelling 1947


Deze telling is gepubliceerd onder de titel: ‘12e Volkstelling, annex woningtelling 31 Mei 1947’. De telling kan worden uitgesplitst in de eigenlijke volkstelling, een beroepstelling en een woningtelling.

De cijfers van deze telling waren vanaf 1948 beschikbaar. De publicaties die, verzorgd door het CBS, over deze telling zijn verschenen werden in 1954 afgerond.

De statistisch belangrijke delen worden in deze digitale publicatie aangeboden. Het tekst gedeelte is met behulp van optische tekenherkenning (Optical Character Recognition, OCR) verwerkt en wordt weergegeven in de vorm van PDF-bestanden. De tabellen zijn in Excel formaat.

De Volkstelling 1947 bestaat uit de volgende onderdelen:

De volkstelling:

  • Deel A1: Belangrijkste uitkomsten der eigenlijke volkstelling
  • Deel A1BIJL: Bijlage bij: 12e volkstelling annex woningtelling 31 mei 1947. Serie A, Rijks- en provinciale cijfers. DL. 1: belangrijkste uitkomsten der eigenlijke volkstelling
  • Deel A4: Statistiek der bestaande huwelijken en van de vruchtbaarheid dezer huwelijken
  • Deel A5: Statistiek der academisch gevormden
  • Deel B1: Plaatselijke indeling
  • Deel B5; Kerkelijke gezindten
De Beroepstelling:
  • Deel A2: Beroepstelling
  • Deel B6: Beroepsbevolking naar woon-, werk- en geboortegemeente
De woningtelling:
  • Deel A3: Woning- en gezinstelling
  • Deel B2: Woning- en gezinstelling
Scans van 1947
Bij het CBS berusten ongepubliceerde data op plaatselijk en wijkniveau van de telling van 1947 waarvan image scans zijn gemaakt. Deze zijn toegankelijk via een bladerfunctie op de provincies en gemeenten. De gegevens betreffen de Volks- en Beroepstellingen.


 

<Image:poster_1947>
Poster 1947
Documentatie andere jaren:


Last modified: 26-11-2007 14:22