Tabellen in jaar 1930

VolkstellingTerug naar 1930
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelblad06TBimage
inhoudsopgave06Iimage
voorbericht06VBimage
errata06Eimage
Inleiding06INLimage
tabel06Timage
Tabel I: uitkomsten der beide volkstellingen en aantal geboorten in het tusschenliggende tijdvak06T1image
Tabel II: overledenen gerangschikt naar geboortejaar06T2image
Tabel III: vergelijking van de uitkomsten der volkstelling van 31 december 1930 met de berekening06T3image
Tabel IV: sterftekansen06T4image
Tabel V: sterftekansen der eerste levensjaren06T5image
Tabel VI: sterftekansen uit het tijdvak 1921-193006T6image
Tabel VII: sterftetafels der geheele bevolking06T7image
Tabel VIII: sterftekansen van de inwoners der vier grootste gemeenten06T8image
Tabel IX: sterftetafels der vier grootste gemeenten06T9image
Tabel X: sterftetafels der vier grootste gemeenten : vergelijking der sterfgevallen volgens de afgeronde en onafgeronde kansen06T10image
[grafiek 1]06G1image
[grafiek 2]06G2image
[grafiek 3]06G3image
summary06SUMimage


Last modified: unknown