Tabellen in jaar 1909

VolkstellingTerug naar 1909
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelblad03SUPPLTBimage
voorbericht03SUPPLVBimage
Percentsgewijze verhouding voor iedere gemeente van Nederland, van het aantal personen behoorende tot de voornaamste kerkelijke gezindten, tot de totale bevolking03SUPPLTimage
Grafiek: Procentgewijze verhouding der personen behoorende tot de voornaamste kerkelijke gezindten tot de totale bevolking in geheel Nederland bij de onderscheidene volkstellingen (ingebonden)03SUPPLGimage
Cartogram [1]: Graphische voorstelling van de percentsgewijze verhouding der Nederduits Hervormden tot de totale bevolking in iedere gemeente van Nederland op 31 december 1909 (ingebonden)03SUPPLGC[1]image
Cartogram [2]: Graphische voorstelling van de percentsgewijze verhouding der Gereformeerde Kerken tot de totale bevolking in iedere gemeente van Nederland op 31 december 1909 (ingebonden)03SUPPLGC[2]image
Cartogram [3]: Graphische voorstelling van de percentsgewijze verhouding der Roomsch Katholieken tot de totale bevolking in iedere gemeente van Nederland op 31 december 1909 (ingebonden)03SUPPLGC[3]image
Cartogram [4]: Graphische voorstelling van de percentsgewijze verhouding der Israƫlieten (Nederlandsche en Portugeesche) tot de totale bevolking in iedere gemeente van Nederland op 31 december 1909 (ingebonden)03SUPPLGC[4]image
Cartogram [5]: Graphische voorstelling van de percentsgewijze verhouding der personen behoorende tot Geen Kerkelijke Gezindte tot de totale bevolking in iedere gemeente van Nederland op 31 december 1909 (ingebonden)03SUPPLGC[5]image


Last modified: unknown