Tabellen in jaar 1879

Limburg

Terug naar 1879
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
LI - Limburg: Inleiding op de tabellen05INLpdfimage
LI - Eerste gedeelte: plaatselijke indeeling: huizen, bewoond en onbewoond, bewoonde schepen, getelde personen05H1excelimage
LI - Tweede gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar huizing05H2excelimage
LI - Derde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de geboorteplaats, oppervlakte in hectaren en aren, digtheid der bevolking05H3excelimage
LI - Vierde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar den burgerlijken staat, den ouderdom en het geboortejaar05H4excelimage
LI - Vijfde gedeelte: indeeling der werkelijke bevolking naar de kerkgenootschappen05H5excelimage


Last modified: unknown