Tabellen in jaar 1971

BeroepentellingTerug naar 1971
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelbladB7ATBpdfimage
voorberichtB7AVBpdfimage
inhoudsopgaveB7AIpdfimage
ToelichtingB7ATOEpdfimage
Tabel 1. woon-werkbalansB7AT1pdfimage
Tabel 2. buiten de woongemeente werkende beroepsbevolking, resp. van elders komende werkbevolking naar bedrijfstakB7AT2pdfimage
Tabel 3. woon-, resp. werkforensen (dagforensen) naar sociale groepB7AT3pdfimage
Aanhangsel I. vraagstelling en toelichting omtrent het buiten de woongemeente werkenB7AA1pdfimage
Tabel 4. woonforensen (dagforensen) naar periode van vestigingB7AT4pdfimage
Aanhangsel II. overzicht van agglomeraties (intergemeentelijke samenwerkingsorganen) en daartoe behorende gemeenten, 28 februari 1971B7AA2pdfimage
Aanhangsel III. overzicht van beschikbare gegevens per gemeenteB7AA3pdfimage


Last modified: unknown