Tabellen in jaar 1899

Nederland

BeroepentellingTerug naar 1899
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelblad12A2TBimage
RY - Indeeling der werkelijke bevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijken staat en beroep, met vermelding van de positie die in dit laatste wordt bekleed12A2Texcelimage


Last modified: unknown