Tabellen in jaar 1899

Groningen

BeroepentellingTerug naar 1899
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelblad09TBimage
inhoudsopgave09Iimage
GR - Indeeling der werkelijke bevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijken staat en beroep, met vermelding van de positie die in dit laatste wordt bekleed09Texcelimage


Last modified: unknown