Tabellen in jaar 1899

BeroepentellingTerug naar 1899
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelblad06TBimage
inhoudsopgave06Iimage
UT - Indeeling der werkelijke bevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijken staat en beroep, met vermelding van de positie die in dit laatste wordt bekleed06Texcelimage
omslag06OMSimage


Last modified: unknown