Tabellen in jaar 1899

BeroepentellingTerug naar 1899
Omschrijving Deel Inhoud Data Image
titelblad05TBimage
inhoudsopgave05Iimage
ZE - Indeeling der werkelijke bevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijken staat en beroep, met vermelding van de positie die in dit laatste wordt bekleed05Texcelimage
omslag05OMSimage


Last modified: unknown