Beroepen

In de jaargangen 1849, 1889, 1899, 1909, 1920, 1930 en 1947 van de Volkstellingen komen beroepentellingen voor. De beroepen in deze tellingen zijn door de jaren heen op verschillende manieren geschreven en gepresenteerd. Harmonisatie van beroepen maakt vergelijking tussen de tellingen mogelijk, maar ook vergelijking met andere bestanden. Hiertoe zijn de beroepen uit de Volkstellingen gekoppeld aan HISCO-codes. De inhoud van beroepen en daarmee de toegekende codes zijn voor meerdere interpretaties vatbaar en het resultaat van de codering staat daarom open voor aanvullingen en op- en aanmerkingen (volkstellingen at dans.knaw.nl).

De harmonisatie van beroepen uit de Volkstellingen hebben een aantal producten opgeleverd, te weten:
  • Een Excel-bestand per Volkstellingentabel met gecodeerde beroepen met de exacte inhoud en context van de tabel en alleen de unieke beroepstitels uit de betreffende tabellen.
  • Eén Excel-bestand met het totaal van de unieke beroepen uit de Volkstellingen.
  • Een ACCESS database met een tabel per Volkstellingentabel met gecodeerde beroepen en een tabel met het totaal aan unieke beroepen.
  • Een Excel-werkboek Lookup org dat als hulpmiddel kan dienen om beroepen geautomatiseerd te coderen en een Excel-werkboek hisco-toolbar waarmee gezocht kan worden naar codes, beroepstitels en omschrijvingen van beroepen in de HISCO database. Deze hulpmiddelen zijn te vinden onder coderingsmacro's.

In het verslag staat beschreven hoe er te werk is gegaan bij de codering. De handleiding geeft meer informatie over het gebruik van de coderingsmacro's.


Last modified: 11-11-2008 17:23