To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Nieuws en symposia >  Powered by 

Microdata volkstellingen 1960, 1971 en 2001 On Site te analyseren

Show printer-friendly view Print View          
12-10-2005

Sinds kort is het voor onderzoekers die zijn aangesloten bij door de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) erkende instellingen (universiteiten, ministeries, planbureaus, etc.) mogelijk om de volledige microdata bestanden van de volkstellingen 1960, 1971 en 2001 On Site bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te raadplegen.

  • De microdata van de Volkstelling 1971 zijn op volledig gestandaardiseerde wijze beschikbaar volgens de gebruiken van het Centrum voor Beleidsstatistiek (CvB) van het CBS. Voor deze telling is een documentatierapport voorhanden.
  • De microdata van de volkstellingen 1960 en 2001 zijn nog niet op gestandaardiseerde wijze beschikbaar. In overleg met het CvB is het wel mogelijk deze bestanden On Site te analyseren. Met betrekking tot de reconstructie van de Volkstelling 1960 is er een Engelstalige rapportage voorhanden.
Voor meer informatie over de microdata bestanden van de volkstellingen, de analyse mogelijkheden en om On Site toegang tot deze microdata te verkrijgen kunt u contact opnemen met het Centrum voor Beleidsstatistiek, telefoonnummer 070 - 337 5706. On Site toegang tot microdata bestanden is alleen mogelijk voor onderzoekers die werkzaam zijn bij door de Centrale Commissie voor de Statistiek erkende instellingen (universiteiten, ministeries, planbureaus, etc.). Meer informatie over On Site werken en de voorwaarden die daaraan gesteld worden, vindt u op de website van het CvB.
Documentatierapport Volkstelling 1971 [pdf] (892 KB)
Rapportage Volkstelling 1960 [pdf] (528 KB)

Nieuws
Nieuwsarchief


Last modified: 05-07-2007 17:48