To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Documentatie > 1971 >  Powered by 

Indelingen van Nederland

Show printer-friendly view Print View          
De documenten in deze subparagraaf bevatten informatie over indelingen van Nederland. Hierbij komen in eerste instantie overzichten van de in 1971 in Nederland voorkomende gemeenten aan bod. Andere documenten bevatten informatie over de indeling van COROP, Nodale gebieden en agglomeraties. Het betreft hier regionale indelingen waarbij de COROP, Nodale gebieden of agglomeraties telkens uit één of meerdere gemeenten bestaan. De documenten geven aan hoe de indelingen precies waren.
Ten slotte is hier ook CBS publicatie op basis van de Volkstelling 1971 opgenomen. Deze publicatie bevat een typologie van de Nederlandse gemeenten naar urbanisatiegraad.

Codelijst Nederlandse gemeenten 1971 [pdf] (341 KB)
Rijksalfabetische lijst Nederlandse gemeenten 1971 [pdf] (400 KB)

Overzicht van agglomeraties [pdf] (116 KB)
Afleiding Nodale gebieden [pdf] (450 KB)
Indeling COROP gebieden [pdf] (222 KB)

Typologie Nederlandse gemeenten naar urbanisatiegraad [pdf] (1901 KB)
Onderdelen documentatie 1971


Last modified: 08-01-2008 13:03