To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Documentatie > 1971 >  Powered by 

Telling

Show printer-friendly view Print View          
De documenten op deze pagina bevatten voornamelijk de telkaarten die in 1971 werden gebruikt. Daarnaast is hier ook de technische toelichting bij de vragenlijsten en de bewerking daarvan opgenomen.

Vragenlijst A voor een hoofd van een huishouden of voor een alleenstaande


Dit document bevat de zeventien pagina's tellende vragenlijst A. Dit is de meest uitgebreide vragenlijst die door het hoofd van een huishouden of een alleenstaande moest worden ingevuld.
 
Vragenlijst A voor een hoofd van een huishouden of voor een alleenstaande [pdf] (370 KB)

Questionnaire A for a head of a household


Dit document bevat de zeventien pagina's tellende Engelstalige versie van vragenlijst A. Deze vragenlijst was niet alleen bestemd voor een hoofd van een huishouden, maar ook voor alleenstaanden. Dit is echter niet op de voorkant van de vragenlijst vermeld.
 
Questionnaire A for a head of a household [pdf] (447 KB)

Vragenlijst B voor een lid van een huishouden met beroep


Het gaat hier om de dertien pagina's tellende vragenlijst B. De vragenlijst was bestemt voor leden van een huishouden met beroep en bevat met uitzondering van de vragen over het huishouden en de woning alle vragen.
 
Vragenlijst B voor een lid van een huishouden met beroep [pdf] (275 KB)

Vragenlijst C voor een lid van een huishouden zonder beroep van 12 jaar en ouder


Dit document bevat de negen pagina's tellende vragenlijst C. De vragenlijst was bestemt voor leden van een huishouden van 12 jaar en ouder zonder beroep. Vragen over het beroep zijn in deze lijst dan ook niet opgenomen.
 
Vragenlijst C voor een lid van een huishouden zonder beroep van 12 jaar en ouder [pdf] (211 KB)

Vragenlijst D voor een lid van een huishouden van 0 t/m 11 jaar


Dit document bestaat uit de zes pagina's tellende vragenlijst D. Deze vragenlijst was bestemt voor leden van een huishouden van 0 tot en met 11 jaar. Vragen over onderwijs en opleiding zijn in deze lijst niet opgenomen.
 
Vragenlijst D voor een lid van een huishouden van 0 t/m 11 jaar [pdf] (137 KB)

Vragenlijst E voor een persoon op een varend schip of in een woonwagen


Dit document bevat de elf pagina's tellende vragenlijst E. Deze vragenlijst was bestemd voor personen op een varend schip of in een woonwagen. De vragen over de woonsituatie en het beroep wijken af van die in de gewone vragenlijsten.
 
Vragenlijst E voor een persoon op een varend schip of in een woonwagen [pdf] (286 KB)

Vragenlijst F voor een persoon in een inrichting of een tehuis


Dit document bevat de elf pagina's tellende vragenlijst F. Deze vragenlijst was bestemd voor personen in een inrichting of een tehuis. De vragen met betrekking tot het beroep wijken af van die in de gewone vragenlijsten. Verder zijn er vragen die door het personeel dienen te worden ingevuld en wordt aanvullende informatie in vragenlijst G opgenomen.
 
Vragenlijst F voor een persoon in een inrichting of een tehuis [pdf] (326 KB)

Vragenlijst G voor een inrichting of een tehuis


Het gaat hier om de zeventien pagina's tellende vragenlijst G. De vragenlijst was bestemd voor inrichtingen en tehuizen en diende door de administratie van de inrichting of het tehuis te worden ingevuld. In de eerste plaats wordt in de vragenlijst informatie over het soort inrichting of tehuis opgenomen, daarnaast dient het om het aantal in de inrichting of het tehuis woonachtigen vast te leggen waarbij tevens de verzorgingscategorie van de bewoners wordt aangetekend.
 
Vragenlijst G voor een inrichting of een tehuis [pdf] (301 KB)

Technische toelichting bij de vragenlijst en de bewerking daarvan


Dit document van vier pagina's bevat een technische instructie bij de vragenlijst en de bewerking daarvan. Het document stamt van vlak na de definitieve vaststelling van de vragenlijsten door de Centrale Commissie voor de Statistiek, maar voor het uitbreken van de commotie rond de telling, zoals blijkt uit de opmerking dat de Volkstelling eind 1970 zal worden gehouden. In het document wordt ingegaan op de verschillende vragenlijsten die er bestaan en de machinale, dan wel handmatige verwerking daarvan. Het gaat hier om een intern rapport waaruit de planning van het CBS met betrekking tot de telling duidelijk wordt.
 
Technische toelichting bij de vragenlijst en de bewerking daarvan [pdf] (302 KB)
Onderdelen documentatie 1971


Last modified: 08-01-2008 13:03