To Volkstellingen homepage   Login (ssl)   cbs logo To DANS site
Volkstellingen 1795-1971 > Documentatie > 1971 >  Powered by 

Voorlichting

Show printer-friendly view Print View          
De documenten op deze pagina bevatten informatie over de voorlichting vanuit het CBS naar de Nederlandse bevolking. Een volledige analyse van deze voorlichtingsactiviteiten en de maatschappelijke discussie rond de telling van 1971 is te vinden in het proefschrift van J. Katus, Volkstelling in opspraak. Een studie naar de overheidsvoorlichting met betrekking tot de volkstelling 1971 (Leiden 1984).

Overzicht van de activiteiten op het gebied van de voorlichting


Dit document van drie pagina's geeft een overzicht van de activiteiten die door het CBS werden ondernomen in de aanloop naar de Volkstelling; lezingen, gesprekken, forums, voorlichting aan de pers, informatiemap (zie Waarom een volkstelling?), radio, televisie, folder (zie Hoe u meetelt), publicaties en artikelen en overleg met wetenschappelijke verenigingen. Het gaat hier om een intern rapport waaruit duidelijk wordt dat het CBS de voorlichting met betrekking tot de Volkstelling via verschillende wegen aanpakte.
 
Overzicht van de activiteiten op het gebied van de voorlichting [pdf] (217 KB)

Waarom een volkstelling?


Dit document bestaat uit een 44 pagina's dikke informatiemap. Deze informatiemap bevat informatie over het nut van de Volkstelling, over de manier waarop de inhoud van de telling is vastgesteld, over de de vragen, een toelichting op de verplichte medewerking en de geheimhouding van de gegevens. Verder licht het document de wettelijke regels met betrekking tot de Volkstelling toe, en bevat het een afbeelding van de vragenlijsten en het toelichtingsformulier bij de vragenlijsten. De informatiemap is een uitgave van het CBS met als doel het publiek te informeren over de aanstaande Volkstelling. De informatiemap is in een oplage van ruim 12.000 stuks verschenen en verspreid onder politieke partijen, rijks- en provinciale-instituten, gemeentebesturen, belangen verenigingen, actiegroepen, vakbonden, kerkgenootschappen en onderwijsinstellingen.
 
Waarom een volkstelling? [pdf] (2 MB)

Hoe u mee telt


Het gaat hier om een voorlichtingsfolder. De folder informeert de bevolking over de (technische) manier waarop men de vragenlijsten van de Volkstelling dient in te vullen. Daarnaast geeft de folder informatie over en aanwijzingen voor het invullen van een aantal vragen waarbij zich mogelijk moeilijkheden zouden kunnen voordoen. Tevens bevat de folder een korte uiteenzetting over het waarom van de Volkstelling. Deze folder is in een oplage van circa vier miljoen stuks verschenen en in de eerste helft van februari 1971 huis aan huis verspreid. De folder is ook in braille schrift verschenen in een oplage van ongeveer 1.500 stuks.
 
Hoe u mee telt [pdf] (333 KB)
Onderdelen documentatie 1971


Last modified: 08-01-2008 13:02